Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thu nhập nông dân
tq
(TBTCO) - Trong báo cáo công bố ngày 13/1, Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc cho biết doanh số bán lẻ trực tuyến khu vực nông thôn trong năm 2019 đạt gần 400 tỷ nhân dân tệ (khoảng 61,9 tỷ USD).
Họp báo
(TBTCO) - Chương trình Cánh đồng Vàng nhằm biểu dương những mô hình cánh đồng năng suất chất lượng, hiệu quả, có giá trị, tiêu biểu cho thành tựu về phát triển sản xuất nông nghiệp.
Tin dung nong nghiep
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận 97-KL/TW ngày 15/5/2014 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 Khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
đồng tháp
(TBTCO) - Đó là mục tiêu của “Đề án tái cơ cấu nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp” do ông Lê Minh Hoan, Bí thư tỉnh ủy Đồng Tháp cho biết tại Hội thảo “Hỗ trợ kỹ thuật xúc tiến đầu tư tái cơ cấu nông nghiệp Đồng Tháp” tổ chức ngày 25/11/2014, tại Hà Nội.