Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thu nhập tạm thời
nguoi ngheo
(TBTCO) - Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc (UNDP) cho biết, biện pháp cấp thu nhập cơ bản tạm thời cho những người nghèo nhất trên thế giới, đồng nghĩa với việc gần 3 tỷ người sẽ được ở nhà, có thể giúp làm giảm số ca mắc bệnh COVID-19 đang tăng nhanh.