Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thu nhập tính thuế
thue TNCN
(TBTCO) - Ngày 31/03/2014 là hạn cuối cùng nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN của các tổ chức, cá nhân trả thu nhập và cá nhân thuộc diện khai quyết toán thuế. Xin giới thiệu một số điểm mới đáng chú ý về chính sách thuế TNCN năm 2013.