Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thu nợ thuế
cục thue Vinh phuc
(TBTCO) - Theo báo cáo của Cục Thuế Vĩnh Phúc, ước tính đến cuối tháng 5/2019, số thu ngân sách nhà nước do đơn vị thực hiện đạt hơn 12.150 tỷ đồng, bằng 50% dự toán pháp lệnh.
thue binh dinh
(TBTCO) - Tính đến tháng 5/2019, Cục Thuế Bình Định thu ngân sách đạt 3.229 tỷ đồng, đạt 47,5% dự toán năm, tăng 45,1% (so với cùng kỳ thực hiện). Đại diện Cục Thuế Bình Định cho rằng, công tác thu hồi nợ thuế, chống thất thu thuế đã đóng góp khá tích cực vào kết quả thu ngân sách nêu trên.
rà soát thu nợ
(TBTCO) - Năm 2019, Cục Thuế Vĩnh Long được Tổng cục Thuế giao nhiệm vụ không để nợ thuế vượt quá 418 tỷ đồng. Theo đó, đơn vị đang rà soát doanh nghiệp (DN) còn nợ thuế đăng công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, thực hiện quyết liệt biện pháp đôn đốc, cưỡng chế thu hồi tiền thuế nợ.
hòa bình
(TBTCO) - Cục trưởng Cục Thuế Hòa Bình Bùi Anh Tấn vừa giao chỉ tiêu thi đua tới các cơ quan thuế trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, với khẩu hiệu “tập trung cao độ, chỉ đạo quyết liệt, đoàn kết, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thu ngân sách năm 2018".
Hà Nội
(TBTCO) - Theo Sở Tài chính Hà Nội, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn thành phố 7 tháng năm 2018 ước đạt 138,3 nghìn tỷ đồng, đạt 58% dự toán.
nguyen van phung
(TBTCO) - 6 tháng đầu năm toàn ngành Thuế thu ngân sách đạt 49,7% so với dự toán, tăng 13,9% so với cùng kỳ năm trước. Có 44/63 địa phương tiến độ thu nội địa đạt trên 50% so với dự toán...
phú thọ
(TBTCO) - Theo ông Nguyễn Huy Hồng – Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Phú Thọ cho biết, tổng thu ngân sách do ngành Thuế Phú Thọ thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2018 ước đạt 2.908 tỷ đồng, bằng 50,1% dự toán Bộ Tài chính và HĐND tỉnh giao, tăng 11,8% (so với cùng kỳ năm trước).
cục thuế hưng yên
(TBTCO) - Ông Đinh Nho Hậu, Cục trưởng Cục Thuế Hà Tĩnh cho biết, 3 tháng đầu năm, đơn vị đã ban hành 6.347 lượt thông báo nợ thuế đến các doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh; ban hành 1.207 lượt quyết định cưỡng chế đối với 594 DN.
cục thuế hà nam
(TBTCO) - Công tác thu nợ, cưỡng chế nợ thuế có vai trò quan trọng giúp tăng thu ngân sách. Do đó, ngay từ tháng đầu năm Cục Thuế Hà Nam đã chỉ đạo các đơn vị chức năng tập trung rà soát, phân loại nợ, từ đó đề ra các giải pháp đẩy mạnh thu hồi nợ thuế.