Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thu nội địa
nop thue tot
(TBTCO) - Theo Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh, tổng thu nội địa trên toàn địa bàn trong năm 2020 được 265.359 tỷ đồng, đạt 91,24% dự toán và giảm 8,61% so với mức đạt được của năm 2019.
a 4 phong
(TBTCO) - Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, thách thức do hàng loạt yếu tố khách quan nhưng các cơ quan tài chính trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2020, tiếp tục duy trì tỷ trọng 25,48% trong tổng thu ngân sách cả nước như các năm trước.
tổng cục thuế
(TBTCO) - Báo cáo tại Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ thu - chi ngân sách năm 2020 sáng 31/12, ông Cao Anh Tuấn - Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết, tính đến hết ngày 30/12/2020, tổng thu ngân sách do cơ quan thuế quản lý đạt 1.261.662 tỷ đồng, bằng 100,6% dự toán.
cục thuế đà nẵng
(TBTCO) - Theo báo cáo tổng hợp số thu ngân sách nhà nước do cơ quan thuế thực hiện cho thấy, đến hết ngày 24/12/2020 đã đạt hơn 1.215.294 tỷ đồng, bằng 96,93% so với dự toán và tăng trên 112.000 tỷ đồng so với số Chính phủ đã báo cáo Quốc hội tại thời điểm tháng 6/2020.
Làm thế nào để vừa thu ngân sách một cách căn cơ, bền vững,
(TBTCVN) - Nhìn lại nhiệm kỳ 2016 - 2020, Bộ Tài chính đã tích cực triển khai quỵết liệt các giải pháp về thu ngân sách, nhờ đó, quy mô thu ngân sách được cải thiện, bình quân đạt khoảng 24,5%GDP, vượt các mục tiêu đề ra, gấp hơn 3 lần giai đoạn 2006 - 2010.
cucthuebinhdinh.jpg
(TBTCO) - Theo số liệu báo cáo nhanh của Cục Thuế tỉnh Bình Định, tổng thu nội địa đến 30/11/2020 trên địa bàn thực hiện là 10.064,7 tỷ đồng, vượt 11,8% so dự toán của Bộ Tài chính giao; giảm 11,8% so với cùng kỳ thực hiện.
thue dong nai
(TBTCO) - Theo Cục Thuế Đồng Nai, 11 tháng năm nay, đơn vị thu ngân sách nhà nước được 37.501 tỷ đồng, vượt 5% dự toán pháp lệnh và tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái.
Hà Tĩnh
(TBTCO) - Cục Thuế Hà Tĩnh đang đôn đốc các đơn vị thực hiện dự toán thu nhằm hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2020 đã được hội đồng nhân dân tỉnh giao ở mức cao nhất.
cục thuế tp.hcm
(TBTCO) - Đến hết tháng 10/2020, thu ngân sách do ngành Thuế thực hiện đạt 979.724 tỷ đồng, bằng 78,1% dự toán, bằng 93,9% so với cùng kỳ năm 2019. Đáng chú ý là những tháng gần đây thu ngân sách có chuyển biến tích cực do kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19.