Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thu nội địa
Nghệ An
(TBTCO) - Cục Thuế tỉnh Nghệ An cho biết, tổng số thu của đơn vị trong tháng 1/2020 đạt 1.442 tỷ đồng, bằng 115% so với cùng kỳ năm trước; đạt 11% dự toán trung ương; 10,6% dự toán HĐND tỉnh.
co quan tai chinh
(TBTCO) - Theo Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) tháng đầu năm trên toàn địa bàn được 42.833 tỷ đồng, đạt 10,6% dự toán nhưng giảm 3,9% so với cùng kỳ năm 2019.
chi cục thuế khu vực sóc sơn - mê linh
(TBTCO) - Báo cáo của Tổng cục Thuế về tình hình thực hiện công tác thuế tháng 1/2020 cho thấy, đến 31/1/2020, toàn hệ thống thuế đã thu đạt 155.600 tỷ đồng, đạt 12,4% so với dự toán pháp lệnh, bằng 111,5% so với cùng kỳ năm 2019.
cao bằng
(TBTCO) - Theo báo cáo của Cục Thuế Cao Bằng, năm 2019, tổng thu nội địa trên địa bàn tỉnh đạt 1.898,8 tỷ đồng, bằng 159,6% dự toán pháp lệnh, tăng 15,1% so với năm 2018. Năm 2020, Cục Thuế Cao Bằng được HĐND tỉnh giao phấn đấu thu đạt 1.600 tỷ đồng.
chi cục thuế tp.hội an
(TBTCO) - Ông Cao Anh Tuấn - Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết, để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2020, Tổng cục Thuế sẽ hoàn thành việc phân bổ dự toán, báo cáo Bộ Tài chính giao chỉ tiêu phấn đấu cho các địa phương thực hiện trước Tết Nguyên đán.
a minh
(TBTCO) - Năm 2019, tổng thu thuế nội địa của TP. Hồ Chí Minh tăng 8,31% so với năm 2018 và đạt 100,38% dự toán. Năm nay, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh tiếp tục quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong đó đặt mục tiêu phấn đấu thu ngân sách vượt tối thiểu 5% dự toán.
chi cục thuế thành phố nha trang
(TBTCO) - Năm 2019, Cục Thuế Khánh Hòa thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách trong bối cảnh có nhiều khó khăn thách thức. Tuy nhiên, nhờ quản lý chặt chẽ các nguồn thu, lũy kế đến 31/12/2019, đơn vị thu đạt 15.758 tỷ đồng, bằng 100,6% dự toán pháp lệnh, bằng 104,3% so với cùng kỳ năm 2018 thực hiện.
Thái Bình
(TBTCO) - UBND tỉnh Thái Bình vừa công khai dự toán ngân sách địa phương năm 2020. Theo văn bản này, tổng thu ngân sách địa phương năm 2020 của tỉnh trên 12.594 tỷ đồng.
cục thuế quảng bình
(TBTCO) - Theo báo cáo của Cục Thuế Quảng Bình, năm 2019, tổng thu nội địa trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đạt 5.622 tỷ đồng, bằng 153,4% dự toán pháp lệnh, bằng 130,4% dự toán tỉnh và tăng 45,8% so cùng kỳ năm 2018. Năm 2020, Cục thuế Quảng Bình được HĐND tỉnh giao chỉ tiêu thu 5.200 tỷ đồng.