Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thu nội địa
tiền
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 71/2020/TT-BTC hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2021 - 2023. Trong đó, năm 2021 thu nội địa phấn đấu tăng tối thiểu 9 - 11% so với đánh giá ước thực hiện năm 2020.
thue dong nai
(TBTCO) - Theo Cục Thuế Đồng Nai, số thu ngân sách nhà nước do đơn vị thực hiện trong tháng 7/2020 đạt 3.521 tỷ đồng, lũy kế 7 tháng được 22.668 tỷ đồng, đạt 63% dự toán pháp lệnh và tăng 6% so với cùng kỳ năm 2019.
cục thuế lâm đồng
(TBTCO) - Báo cáo nhanh của Cục Thuế Lâm Đồng cho thấy, tổng thu ngân sách do đơn vị này thực hiện đến 31/7/2020 đạt hơn 4.000 tỷ đồng. Đây là kết quả rất đáng mừng trong bối cảnh nhiều địa phương có số thu giảm do dịch Covid-19.
cục thuế cao bằng
(TBTCO) - Theo báo cáo của Cục Thuế Cao Bằng, thu nội địa trên địa bàn tỉnh 7 tháng năm 2020 đạt 649,87 tỷ đồng, bằng 53,1% dự toán pháp lệnh, bằng 41,5% so với dự toán UBND tỉnh, giảm 8,7% so với cùng kỳ năm 2019.
cục thuế quảng bình
(TBTCO) - Theo báo cáo của Cục Thuế Quảng Bình, ước thực hiện thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đến hết tháng 7/2020 là 2.946,9 tỷ đồng, đạt 69,4% dự toán pháp lệnh, đạt 56,7% dự toán tỉnh, tăng 7,5% so với cùng kỳ.
cục thuế hà nội
(TBTCO) - Báo cáo của Tổng cục Thuế cho thấy, đến 31/7 số thu ngân sách do cơ quan này thực hiện đạt 666.080 tỷ đồng, bằng 53,1% so với dự toán pháp lệnh, bằng 91,5% so với cùng kỳ năm 2019. Nguyên nhân chính khiến số thu đạt thấp là do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.
cục thuế lạng sơn
(TBTCO) - Theo báo cáo của Cục Thuế Lạng Sơn, tổng thu nội địa trên địa bàn quản lý 7 tháng năm 2020 ước đạt 1.472 tỷ đồng, bằng 59,7% dự toán năm, bằng 81,7% so với cùng kỳ năm 2019.
tổng cục thuế
(TBTCO) - Báo cáo tại Đại hội Đại biểu lần thứ X cơ quan Tổng cục Thuế nhiệm kỳ 2020 - 2025 sáng 29/7, Tổng cục Thuế cho biết, cơ cấu thu ngân sách ngày càng bền vững, thu nội địa chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong tổng thu NSNN, bình quân giai đoạn 2016 - 2020 khoảng 81,5%.
hinh 2
(TBTCO) - 6 tháng đầu năm 2020, doanh thu thuần hợp nhất của Vinamilk đạt 29.648 tỷ đồng, tăng 6,7% so với cùng kỳ 2019 và hoàn thành 50% kế hoạch năm. Trong đó, doanh thu thuần kinh doanh nội địa đạt 25.456 tỷ đồng và xuất khẩu trực tiếp đạt 2.451 tỷ đồng, tương ứng tăng 7,7% và 7,3%.