Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thu nội địa 10 tháng 2014
ngành thuế yêu cầu tăng thu cuối năm
(TBTCO) - 10 tháng đầu năm, tổng thu nội địa mới đạt 82% dự toán. Để đạt chỉ tiêu tăng thu từ 8 - 10% dự toán, Tổng cục Thuế vừa yêu cầu các cơ quan thuế địa phương tăng cường công tác thu NSNN những tháng cuối năm 2014.