Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thu nội địa của đà nẵng
cục thuế đà nẵng
(TBTCO) - Theo báo cáo của Cục Thuế Đà Nẵng về tình hình thu ngân sách cho thấy, đến 30/9/2018, tổng thu nội địa trong cân đối do đơn vị quản lý đạt 16.681,5 tỷ đồng, đạt 73,7% dự toán và bằng 112,9% so với cùng kỳ.
cục thuế đà nẵng
(TBTCO) - Báo cáo của Cục Thuế TP. Đà Nẵng cho thấy, thu NSNN 6 tháng đầu năm 2017 đạt gần 9.900 tỷ đồng, đạt 54,8% dự toán pháp lệnh, tăng 25,7% (so với cùng kỳ 2016). Như vậy, Đà Nẵng là một trong số ít các địa phương có điều tiết ngân sách Trung ương thu vượt tiến độ dự toán.