Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thu nộp ngân sách
thue tphcm
(TBTCO) - Hàng loạt doanh nghiệp (DN) trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh vi phạm thuế bị phạt và truy thu nộp ngân sách nhà nước (NSNN), với số tiền lên đến 2.915 tỷ đồng.
thue tphcm
(TBTCO) - Sau khi kiểm tra, thanh tra theo kế hoạch tại 14.031 doanh nghiệp trên địa bàn, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã ban hành nhiều quyết định xử lý vi phạm với số thuế truy thu và phạt 2.544,6 tỷ đồng; giảm khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) 331,7 tỷ đồng; giảm lỗ 9.741,3 tỷ đồng.
cục thuế yên bái
(TBTCO) - Để đảm bảo nợ thuế đến 31/12/2019 giảm xuống dưới 5% so với tổng thu ngân sách, Cục Thuế Yên Bái đã thu hồi quyết liệt các khoản nợ đọng thuế trên, dưới 90 ngày. Nhờ thực hiện quyết liệt các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế, đơn vị đã thu được 26,8 tỷ đồng nợ thuế.
thue kien giang
(TBTCO) - Nhờ thực hiện quyết liệt các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế thu hồi nợ thuế, tính đến tháng 7/2019, Cục Thuế Kiên Giang thu được 89 tỷ đồng nợ đọng thuế. Theo đó, đã đưa tỷ lệ nợ thuế trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giảm xuống dưới 5% so với tổng dự toán thu ngân sách được giao.
cong chuc thue
(TBTCO) - Đại diện Cục Thuế Hà Tĩnh cho biết, trong 6 tháng đầu năm, đơn vị đã ban hành 19.893 lượt thông báo nợ với số tiền trên 545 tỷ đồng, đã thu nộp ngân sách 145 tỷ đồng; ban hành 3.911 quyết định cưỡng chế nợ thuế với số tiền 230 tỷ đồng, đã thu nộp ngân sách 51,8 tỷ đồng.
cục thuế quảng bình
(TBTCO) - Đại diện Cục Thuế Quảng Bình cho biết, 6 tháng đầu năm đơn vị đã ban hành 54.277 lượt thông báo để đôn đốc thu nợ thuế, ban hành 177 quyết định cưỡng chế để thu hồi nợ đọng thuế. Nhờ thực hiện đồng bộ các biện pháp, đơn vị thu được 128 tỷ đồng tiền nợ thuế .
tuyen truyen thue
(TBTCO) - Đại diện Cục Thuế Ninh Thuận cho biết, đến 31/5/2019, tổng thu nội địa do cơ quan này thực hiện đạt 1.184 tỷ đồng, bằng 49,3% dự toán tỉnh giao, tăng 10,3% (so với cùng kỳ năm 2018). Riêng thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt 137%, tăng 164%.
Lạng Sơn
(TBTCO) - Tính từ ngày 1/1/2018 đến hết ngày 12/12/2018, Cục Hải quan Lạng Sơn ra quyết định và tiến hành kiểm tra 456 vụ việc kiểm tra sau thông quan; đã hoàn thành kiểm tra 419 vụ. Số tiền thuế thực nộp ngân sách nhà nước 10,984 tỷ đồng.
cục thuế thái nguyên
(TBTCO) - Ông Phạm Văn Chức - Cục trưởng Cục Thuế Thái Nguyên cho biết, 6 tháng đầu năm, đơn vị thu ngân sách đạt trên 5.532 tỷ đồng, bằng 55,8% dự toán pháp lệnh. Loại trừ tiền sử dụng đất, đơn vị thu đạt 4.763 tỷ đồng, bằng 55,3% dự toán năm, tăng 5,5% (so với cùng kỳ năm 2017).