Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thu ns 9 tháng
(TBTCO) - Đó là số tổng thu NSNN tính đến hết tháng 9/2013 trên địa bàn thành phố Hải Phòng, tăng 17,3% so với cùng kỳ, theo báo cáo của Sở Tài chính Hải Phòng.