Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thu phí cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ
Cao tốc
(TBTCO) - Công ty cổ phần BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ vừa có văn bản số 752/TTr-PVCG đề xuất lên Bộ Giao thông vận tải cho phép nhà đầu tư tổ chức thu phí hoàn vốn dự án đầu tư nâng cấp tuyến đường Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hình thức BOT từ ngày 15.9.2015.