Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thu phí tuyến quốc lộ 1
trạm thu phí biên hòa đồng nai
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 37 /2014/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tuyến Quốc lộ 1, đoạn tránh thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa hoàn thành dự thảo Thông tư quy định thu phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tuyến Quốc lộ 1, đoạn tránh thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, đang xin ý kiến tham gia.