Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thu thuế 10 tháng 2019
cục thuế vĩnh phúc
(TBTCO) - Tính đến hết tháng 10/2019, tổng thu ngân sách nhà nước do Cục Thuế Vĩnh Phúc thực hiện đạt gần 24.300 tỷ đồng, đạt 100% dự toán năm.