Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Thu thuế qua ngân hàng thương mại
Hải quan Đà Nẵng
(TBTCO) - Tính đến đầu tháng 5/2015, đã có hơn 1.000 DN trên địa bàn thực hiện nộp, chuyển tiền thuế với cơ quan hải quan qua ngân hàng, kho bạc. Điều này chứng tỏ chương trình phối hợp thu thuế giữa ngân hàng - kho bạc - hải quan đã dần đi vào cuộc sống...
tổng cục hải quan
(TBTCO) - Đây là yêu cầu của Tổng cục Hải quan tại gửi đến một số ngân hàng thương mại nhằm thúc đẩy công tác phối hợp thu ngân sách Nhà nước (NSNN).