Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thu thuế xnk
quảng ninh
(TBTCO) - Với nỗ lực triển khai đồng bộ các giải pháp, đến nay, Cục Hải quan Quảng Ninh đã thu đạt 76% chỉ tiêu Bộ Tài chính giao, đạt 72% chỉ tiêu phấn đấu năm 2019 do Tổng cục Hải quan giao.
Hải quan Khánh Hòa
(TBTCO) - Theo Tổng cục Hải quan, tính từ ngày 1 đến 26/5/2019, số thu thuế xuất nhập khẩu (XNK) đạt 25.778 tỷ đồng. Kết quả này góp phần giúp số thu ngân sách của ngành Hải quan tính từ đầu năm đến cuối tháng 5 tăng hơn 22% so với cùng kỳ năm 2018.
Hải quan
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan cho biết, tổng thu thuế xuất nhập khẩu (XNK) của toàn ngành ước thực hiện trong 9 tháng của năm 2017 đạt 214.000 tỷ đồng, đạt 75% dự toán, tăng 10,16% so với cùng kỳ 2016.
Hải quan Hà Nam Ninh
(TBTCO) - Tính đến 31/8, Cục Hải quan Hà Nam Ninh đã nỗ lực thu ngân sách đạt 2.716 tỷ đồng, tăng 60,7% so với cùng kỳ, đạt 101,3% chỉ tiêu pháp lệnh, đạt hơn 63% chỉ tiêu phấn đấu…
tổng cục hải quan
(TBTCO) - Chiều 1/8, Tổng cục Hải quan cho biết, tổng thu thuế xuất nhập khẩu (XNK) của toàn ngành ước thực hiện trong 7 tháng của năm 2017 đạt 165.081 tỷ đồng, đạt gần 58% dự toán, tăng gần 9% so với cùng kỳ.
tiep xuc dn
(TBTCO) - Theo Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, số thuế xuất nhập khẩu (XNK) thu trong tháng 3/2017 đạt 9.955 tỷ đồng, lũy kế 3 tháng thu được 25.137 tỷ đồng, đạt 23,1% chỉ tiêu pháp lệnh và tăng 19,8% so với cùng kỳ năm 2016 (20.987,7 tỷ đồng).
trang 7
(TBTCVN) - Báo cáo của Tổng cục Hải quan cho thấy, 2 tháng đầu năm, toàn ngành Hải quan thu thuế xuất nhập khẩu (XNK) đạt 41.092 tỷ đồng, bằng 14,4% dự toán, tăng 22,2% so với cùng kỳ 2016.
tong cuc hai quan
(TBTCO) - Tính từ 1/1 đến 23/1/2017, toàn ngành Hải quan đã thu ngân sách đạt 16.236 tỷ đồng, bằng 5,7% dự toán được giao.
nga voi
(TBTCO) - Theo báo cáo nhanh công tác thu thuế xuất nhập khẩu năm 2016, tổng số thu do toàn Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh thực hiện đạt 101.232 tỷ đồng, tăng 7,78% so với năm 2015 và đạt 98,76% kế hoạch. Đáng chú ý có 8 chi cục thu vượt chỉ tiêu.