Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thu thuế xuất nhập khẩu
thue tphcm
(TBTCO) - Theo Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh, thu ngân sách Nhà nước (NSNN) trong tháng 7/2017 trên địa bàn ước đạt 32.077 tỷ đồng. Lũy kế 7 tháng, tổng thu NSNN đạt 201.952 tỷ đồng, đạt 58,05% dự toán (347.882 tỷ đồng) và tăng 13,63% (so cùng kỳ năm 2016).
HQ HCM
(TBTCO) -Theo Hải quan TP. Hồ Chí Minh, tính đến hết tháng 6, đơn vị đã thu thuế xuất nhập khẩu (XNK) đạt 53.200 tỷ đồng, đạt 48,8% so với dự toán, tăng gần 10% (so với cùng kỳ 2016).
hải quan
(TBTCO) - Chiều 28/6, Tổng cục Hải quan cho biết, tổng thu thuế xuất nhập khẩu (XNK) của toàn ngành thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2017 ước đạt 141.000 tỷ đồng, đạt hơn 49% dự toán, tăng 9,41% so với cùng kỳ...
DN AG
(TBTCO) - Tính đến đầu tháng 6/2017, Hải quan An Giang đã thu ngân sách đạt 66 tỷ đồng, đạt 63% dự toán năm, tăng 16% so với cùng kỳ…
hqbd
(TBTCO) - Tính đến hết tháng 5/2017, Hải quan Bình Dương đã thu ngân sách đạt 5.123 tỷ đồng, tăng hơn 23% (so với cùng kỳ), đạt gần 46% dự toán năm…
hải quan
(TBTCO) - Theo Tổng cục Hải quan, số thu thuế xuất nhập khẩu (XNK) của toàn ngành thực hiện trong tháng 5 ước đạt 24.000 tỷ đồng. Với kết quả này, tổng thu thuế XNK 5 tháng đầu năm 2017 ước đạt 116.700 tỷ đồng, đạt 41% dự toán, tăng 12,5% so với cùng kỳ.
hq tp hcm
(TBTCO) - Theo Hải quan TP. Hồ Chí Minh, thống kê đến 15/5, số thu ngân sách của đơn vị đạt 37.850 tỷ đồng, bằng hơn 34,7%, tăng hơn 11% so với cùng kỳ năm trước.
HQ HP
(TBTCO) - Tính đến 15/5, Hải quan Hải Phòng đã thu ngân sách đạt hơn 19.093 tỷ đồng, đạt hơn 32% dự toán, tăng hơn 19% so với cùng kỳ.
hải quan
(TBTCO) - Theo Tổng cục Hải quan, số thu thuế xuất nhập khẩu (XNK) của ngành thực hiện trong 4 tháng đầu năm ước đạt 92.030 tỷ đồng, đạt gần 32% dự toán, tăng hơn 15,7% so với cùng kỳ năm 2016.