Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thu thuế xuất nhập khẩu
DN AG
(TBTCO) - Tính đến đầu tháng 6/2017, Hải quan An Giang đã thu ngân sách đạt 66 tỷ đồng, đạt 63% dự toán năm, tăng 16% so với cùng kỳ…
hqbd
(TBTCO) - Tính đến hết tháng 5/2017, Hải quan Bình Dương đã thu ngân sách đạt 5.123 tỷ đồng, tăng hơn 23% (so với cùng kỳ), đạt gần 46% dự toán năm…
hải quan
(TBTCO) - Theo Tổng cục Hải quan, số thu thuế xuất nhập khẩu (XNK) của toàn ngành thực hiện trong tháng 5 ước đạt 24.000 tỷ đồng. Với kết quả này, tổng thu thuế XNK 5 tháng đầu năm 2017 ước đạt 116.700 tỷ đồng, đạt 41% dự toán, tăng 12,5% so với cùng kỳ.
hq tp hcm
(TBTCO) - Theo Hải quan TP. Hồ Chí Minh, thống kê đến 15/5, số thu ngân sách của đơn vị đạt 37.850 tỷ đồng, bằng hơn 34,7%, tăng hơn 11% so với cùng kỳ năm trước.
HQ HP
(TBTCO) - Tính đến 15/5, Hải quan Hải Phòng đã thu ngân sách đạt hơn 19.093 tỷ đồng, đạt hơn 32% dự toán, tăng hơn 19% so với cùng kỳ.
hải quan
(TBTCO) - Theo Tổng cục Hải quan, số thu thuế xuất nhập khẩu (XNK) của ngành thực hiện trong 4 tháng đầu năm ước đạt 92.030 tỷ đồng, đạt gần 32% dự toán, tăng hơn 15,7% so với cùng kỳ năm 2016.
Thu NSNN
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa có báo cáo về tình hình thực hiện NSNN tháng 3 và quý I/2017. Theo đó, tổng thu NSNN trong quý I tăng 15,2% so với cùng kỳ năm 2016.
thu ngân sách
(TBTCO) - Theo báo cáo từ Bộ Tài chính, tổng thu NSNN thực hiện tháng 2/2017 ước đạt 79,4 nghìn tỷ đồng; luỹ kế thu 2 tháng đầu năm đạt 185,8 nghìn tỷ đồng, bằng 15,3% dự toán, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm 2016.
cục hải quan tphcm
(TBTCO) - Tháng 1/2017, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh thu ngân sách nhà nước (NSNN) đạt hơn 7.301 tỷ đồng, tăng 0,4% so với cùng kỳ năm 2016. Theo tính toán của đơn vị, số thu sẽ tăng mạnh kể từ tháng 2/2017.