Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thu thuế xuất nhập khẩu
Hải quan Bình Dương
(TBTCO) - Theo Cục Hải quan Bình Dương, tính đến đầu tháng 10/2017, đơn vị đã thu ngân sách đạt hơn 8.984 tỷ đồng, tăng hơn 18% so với cùng kỳ và hơn 80% so với chỉ tiêu Bộ Tài chính giao.
ngân sách
(TBTCO) - Theo báo cáo của Bộ Tài chính, thu cân đối NSNN tháng 9/2017 ước đạt 77 nghìn tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đạt 843 nghìn tỷ đồng, bằng 69,5% dự toán.
TCHQ
(TBTCO) - Ngày 29/8, Tổng cục Hải quan cho biết, tổng thu thuế xuất nhập khẩu (XNK) của toàn ngành ước thực hiện 8 tháng qua đạt 188.286 tỷ đồng, bằng 66,1% dự toán
thue tphcm
(TBTCO) - Theo Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh, thu ngân sách Nhà nước (NSNN) trong tháng 7/2017 trên địa bàn ước đạt 32.077 tỷ đồng. Lũy kế 7 tháng, tổng thu NSNN đạt 201.952 tỷ đồng, đạt 58,05% dự toán (347.882 tỷ đồng) và tăng 13,63% (so cùng kỳ năm 2016).
HQ HCM
(TBTCO) -Theo Hải quan TP. Hồ Chí Minh, tính đến hết tháng 6, đơn vị đã thu thuế xuất nhập khẩu (XNK) đạt 53.200 tỷ đồng, đạt 48,8% so với dự toán, tăng gần 10% (so với cùng kỳ 2016).
hải quan
(TBTCO) - Chiều 28/6, Tổng cục Hải quan cho biết, tổng thu thuế xuất nhập khẩu (XNK) của toàn ngành thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2017 ước đạt 141.000 tỷ đồng, đạt hơn 49% dự toán, tăng 9,41% so với cùng kỳ...
DN AG
(TBTCO) - Tính đến đầu tháng 6/2017, Hải quan An Giang đã thu ngân sách đạt 66 tỷ đồng, đạt 63% dự toán năm, tăng 16% so với cùng kỳ…
hqbd
(TBTCO) - Tính đến hết tháng 5/2017, Hải quan Bình Dương đã thu ngân sách đạt 5.123 tỷ đồng, tăng hơn 23% (so với cùng kỳ), đạt gần 46% dự toán năm…
hải quan
(TBTCO) - Theo Tổng cục Hải quan, số thu thuế xuất nhập khẩu (XNK) của toàn ngành thực hiện trong tháng 5 ước đạt 24.000 tỷ đồng. Với kết quả này, tổng thu thuế XNK 5 tháng đầu năm 2017 ước đạt 116.700 tỷ đồng, đạt 41% dự toán, tăng 12,5% so với cùng kỳ.