Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thu thuế xuất nhập khẩu
Tổng cục Hải quan
(TBTCO) - Tại cuộc họp báo chuyên đề về tình hình thu ngân sách năm 2017, do Tổng cục Hải quan tổ chức sáng ngày 30/11, Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu Lưu Mạnh Tưởng cho biết, ngành Hải quan đang nỗ lực ở mức cao nhất để hoàn thành chỉ tiêu thu 295.000 tỷ đồng...
tổng cục hải quan
(TBTCO) - Tính đến nửa cuối tháng 10/2017, Cục Hải quan Hà Tĩnh đã nỗ lực thu ngân sách đạt 2.120,2 tỷ đồng, đạt 136,7% so với chỉ tiêu được Bộ Tài chính giao, đạt 74,3% so với chỉ tiêu phấn đấu Tổng cục Hải quan giao (2.850 tỷ đồng).
TCHQ
(TBTCO) - Tính đến 25/10, số thực thu ngân sách nhà nước của toàn ngành Hải quan đạt 232.785 tỷ đồng, đạt 81,7% dự toán, tăng 10,36% so với cùng kỳ.
Hải quan Bình Dương
(TBTCO) - Theo Cục Hải quan Bình Dương, tính đến đầu tháng 10/2017, đơn vị đã thu ngân sách đạt hơn 8.984 tỷ đồng, tăng hơn 18% so với cùng kỳ và hơn 80% so với chỉ tiêu Bộ Tài chính giao.
ngân sách
(TBTCO) - Theo báo cáo của Bộ Tài chính, thu cân đối NSNN tháng 9/2017 ước đạt 77 nghìn tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đạt 843 nghìn tỷ đồng, bằng 69,5% dự toán.
TCHQ
(TBTCO) - Ngày 29/8, Tổng cục Hải quan cho biết, tổng thu thuế xuất nhập khẩu (XNK) của toàn ngành ước thực hiện 8 tháng qua đạt 188.286 tỷ đồng, bằng 66,1% dự toán
thue tphcm
(TBTCO) - Theo Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh, thu ngân sách Nhà nước (NSNN) trong tháng 7/2017 trên địa bàn ước đạt 32.077 tỷ đồng. Lũy kế 7 tháng, tổng thu NSNN đạt 201.952 tỷ đồng, đạt 58,05% dự toán (347.882 tỷ đồng) và tăng 13,63% (so cùng kỳ năm 2016).
HQ HCM
(TBTCO) -Theo Hải quan TP. Hồ Chí Minh, tính đến hết tháng 6, đơn vị đã thu thuế xuất nhập khẩu (XNK) đạt 53.200 tỷ đồng, đạt 48,8% so với dự toán, tăng gần 10% (so với cùng kỳ 2016).
hải quan
(TBTCO) - Chiều 28/6, Tổng cục Hải quan cho biết, tổng thu thuế xuất nhập khẩu (XNK) của toàn ngành thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2017 ước đạt 141.000 tỷ đồng, đạt hơn 49% dự toán, tăng 9,41% so với cùng kỳ...