Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Thu thuế xuất nhập khẩu năm 2014
Vân phong, khánh hòa
(TBTCO) - Chiều 20/11, Hải quan Khánh Hòa cho biết, đơn vị đã thu đạt và vượt chỉ tiêu thu ngân sách năm 2014. Số thu tính đến 15/11 đã đạt hơn 6.744 tỷ đồng, bằng 132,25% chỉ tiêu kế hoạch, tăng 60,12% (so cùng kỳ năm 2013).
hải quan hanoi
(TBTCO) - Tính đến hết tháng 9/2014, toàn ngành Hải quan đã thu thuế xuất nhập khẩu (XNK) đạt khoảng 185.036 tỷ đồng, bằng 82,6% dự toán, tăng 15,6% so với cùng kỳ. Đây là kết quả thuận lợi là cơ sở đề ngành Hải quan phấn đấu thu đạt và vượt chỉ tiêu năm 2014.
Hải quan An Giang
(TBTCO) - Tính đến ngày 15/9/2014, Hải quan An Giang đã thu thuế xuất nhập khẩu (XNK) đạt hơn 74,8 tỷ đồng, đạt 124% kế hoạch năm, tăng 46% so với cùng kỳ. Kết quả này có sự đóng góp tích cực từ công tác cải cách hành chính.
Tổng cục Hải quan
(TBTCO) - Theo Tổng cục Hải quan, tính đến ngày 22/7, số thu ngân sách của toàn ngành đạt khoảng 140.000 tỷ đồng, bằng 62,5% dự toán. Đây là tín hiệu thuận lợi cho việc hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách của ngành Hải quan trong những tháng cuối năm 2014.