Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thu thuế xuất nhập khẩu ở Bà Rịa-Vũng Tàu
Bà Rịa-Vũng Tàu
(TBTCO) - Đến cuối tháng 10, Hải quan Bà Rịa-Vũng Tàu đã thu ngân sách đạt hơn 19.000 tỷ đồng, đạt hơn 88,5% kế hoạch năm, tăng hơn 27% so với cùng kỳ năm trước...