Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thu thuế xuất nhập khẩu ở Hải Phòng
cang hai phong
(TBTCO) - Tính đến 30/10, Hải quan Hải Phòng đã thu nộp ngân sách đạt 32.580 tỷ đồng, đạt hơn 87,8% kế hoạch năm; nợ thuế giảm đáng kể so với thời điểm 31/12/2013.