Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thứ trưởng thương mại Stefan M. Selig
thứ trưởng bộ tài chính trương chí trung
(TBTCO) - Đây là tín hiệu mới nhất được Thứ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Stefan M. Selig thông tin, tại cuộc gặp và trao đổi với Thứ trưởng Trương Chí Trung, sáng 22/1, tại trụ sở Bộ Tài chính, Hà Nội.