Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thứ trưởng trần văn hiếu
quản lý giá, thứ trưởng trần văn hiếu
(TBTCO) - Cục Quản lý giá tiếp tục phát huy những thành công đạt được, tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện hệ thống pháp luật về quản lý giá, tăng chất lượng thẩm định giá, tăng chế tài xử lý, đổi mới phương thức quản lý về giá, tiếp tục phát huy tốt vai trò dự báo giá thị trường trong năm 2020.
thứ trưởng trần văn hiếu
(TBTCO) - Ngành Dự trữ Nhà nước (DTNN) chủ động hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về dự trữ quốc gia (DTQG); chủ động triển khai nhiệm vụ quản lý bảo quản hàng DTQG; rà soát, áp dụng công nghệ thông tin vào xử lý, rút ngắn các quy trình trình cấp có thẩm quyền xuất cấp hàng DTQG.
thứ trưởng trần văn hiếu
(TBTCO) - Thứ trưởng Trần Văn Hiếu khẳng định, Vụ Tài chính Hành chính sự nghiệp - Bộ Tài chính là mắt xích quan trọng trong dây chuyền thực hiện quản lý ngân sách với khối lượng lớn văn bản pháp luật được hoàn thành.
Ngành Dự trữ Nhà nước đã làm tốt vai trò hỗ trợ, cứu trợ
(TBTCO) - Ngày 3/7, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch 6 tháng cuối năm 2019 của ngành Dự trữ nhà nước. Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Văn Hiếu dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Không để giải ngân vốn đầu tư công chậm do nguyên nhân từ phía ngành Tài chính
(TBTCO) - Chiều ngày 4/1/2019, Vụ Đầu tư, Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2018 và chương trình công tác năm 2019.
Kinh phí chi sự nghiệp bảo đảm triệt để tiết kiệm, chặt chẽ
(TBTCO) - Ngày 3/1, Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp đã tổ chức tổng kết công tác năm 2018 và triển khai kế hoạch công tác năm 2019. Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Văn Hiếu dự và chỉ đạo hội nghị.
thứ trưởng trần văn hiếu
(TBTCO) - Năm 2018 là năm công tác quản lý giá đạt được thành công kép khi vừa kiểm soát được lạm phát (thấp hơn kế hoạch đề ra), vừa điều hành giá một số dịch vụ công theo lộ trình thị trường, không ảnh hưởng lớn đến mặt bằng giá chung.
thứ trưởng trần văn hiếu
(TBTCO) - Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Văn Hiếu giao nhiệm vụ cho Vụ Đầu tư và các đơn vị có liên quan, kiên quyết không để giải ngân vốn đầu tư công chậm do nguyên nhân từ phía ngành Tài chính.
doanh nghiệp hoa kỳ
(TBTCO) - Sáng ngày 28/3, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Văn Hiếu đã tiếp Đoàn doanh nghiệp Hoa Kỳ do ông Alexander Feldman, Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (USABC) dẫn đầu thăm và làm việc tại Việt Nam.