Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thủ tục hành chính
hải quan
(TBTCO) - Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã kết nối 6 thủ tục hành chính lên Cổng thông tin Cơ chế một cửa quốc gia (NSW), đúng tiến độ và kế hoạch tại Quyết định 1254/QĐ-TTg.
Hải quan Hà Nội
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa công bố 10 thủ tục hành chính (TTHC) trong đó có 8 TTHC mới và 2 TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.
chi cục thuế easup
(TBTCO) - Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk cho biết, tổng các khoản thu do cơ quan này thực hiện 7 tháng năm 2019 đạt 3.036,8 tỷ đồng, đạt 68,8% dự toán pháp lệnh, đạt 64,2% dự toán HĐND tỉnh giao.
VDH
(TBTCO) - Năm 2020, Việt Nam đảm nhận vị trí Chủ tịch ASEAN, do đó việc hoàn thành mục tiêu kết nối 61 thủ tục mới tham gia Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) và Cơ chế một cửa ASEAN (ASW) là mục tiêu cấp bách.
thủ tục hải quan
(TBTCO) - Bộ Tài chính đã nghiên cứu, vận hành thử nghiệm kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo của Chính phủ; rà soát chế độ báo cáo để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp... Đây được coi là các nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa chế độ báo cáo của ngành Tài chính.
nguoi dan
(TBTCO) - Để xây dựng Đề án đô thị thông minh, năm 2019 TP. Hồ Chí Minh đã bố trí 500 tỷ đồng từ nguồn ngân sách của thành phố để triển khai các hạng mục như xây dựng kiến trúc, mô hình; tạo lập các cơ sở dữ liệu (CSDL); triển khai thí điểm, thử nghiệm một số nền tảng, hệ thống ứng dụng.
KBNN Điện Biên
(TBTCO) - Kho bạc Nhà nước (KBNN) Điện Biên đã thực hiện cải cách thủ tục hành chính (TTHC) theo hướng công khai, minh bạch, giảm thiểu thời gian, thủ tục và chi phí cho các đơn vị sử dụng ngân sách (SDNS), chủ đầu tư và người dân trong quá trình giao dịch thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN).
KTV
(TBTCO) - Việc triển khai thủ tục đầu tư ở vùng Nam Trung Bộ trở vào được thực hiện thống nhất và nhanh gọn hơn vùng Bắc Bộ, nhất là công tác giải phóng mặt bằng. Bên cạnh đó, chi phí thực hiện, số thủ tục hành chính ở vùng Bắc Bộ cũng nhiều hơn so với mặt bằng chung cả nước.
cang
(TBTCVN) - “Từ nay đến cuối năm 2019, Tổng cục Hải quan khẩn trương thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ quan trọng được Bộ Tài chính giao” - ông Trần Đức Hùng - Phó Cục trưởng Cục Giám sát quản lý hải quan, Tổng cục Hải quan chia sẻ.