Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Thủ tục nộp thuế còn 167 giờ/năm
Các đại biểu tham dự Hội nghị triển khai Nghị quyết 19/NQ-CP do Tổng cục Thuế tổ chức
(TBTCVN) - Ngày 13/4/2015, Cục Thuế Hà Nội tổ chức hội nghị trực tuyến để đánh giá kết quả triển khai Nghị quyết 19/NQ-CP ngày 18/3/2014 và tiếp tục quán triệt, triển khai Nghị quyết 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ tới các phòng thuộc Văn phòng Cục, chi cục thuế các quận, huyện, thị xã.