Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thủ tục tạm nhập tái xuất
thủ tục hải quan hàng xuất nhập khẩu
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa hướng dẫn hải quan các địa phương xử lý vướng mắc về thủ tục tạm nhập tái xuất và thủ tục đưa hàng hóa ra vào kho ngoại quan; thủ tục hải quan đối với hàng hóa XK, NK tại chỗ và thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa đưa ra vào kho ngoại quan.
hải quan
(TBTCO) - Xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi khi làm thủ tục hải quan tạm nhập, tái xuất và gửi kho ngoại quan, phải khai chi tiết số khung, số máy.Trường hợp nhân viên hải quan không xác định được chất lượng, tình trạng, chủng loại của lô hàng thì yêu cầu DN trưng cầu giám định để làm cơ sở thông quan.