Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thủ tướng thăm tổng cục thuế
Bộ phận một cửa
(TBTCVN) - Thực hiện Nghị quyết 19 của Chính phủ về cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Tổng cục Thuế đã và đang triển khai nhiều giải pháp nhằm cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian nộp thuế.