Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh tái cơ cấu DNNN
thu tuong
(TBTCO) - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa có Chỉ thị số 06/CT-TTg yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước tập trung thực hiện đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước (DNNN).