Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thúc đẩy đầu tư
(TBTCO) - Số liệu này được Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố tại hội thảo “Doanh nghiệp và Ngân hàng hợp tác thúc đẩy đầu tư Nhật Bản tại Việt Nam” vừa diễn ra tại Hà Nội.