Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa "Thúc đẩy thực hiện liêm chính trong kinh doanhĐề án 12"
tham nhung
(TBTCO) - Theo kết quả khảo sát của VCCI, có 68% DN tư nhân thừa nhận phải chi trả hoa hồng để có hợp đồng với DN nhà nước. Trong số 68% DN đó, có tới 70% DN thừa nhận hành động hối lộ của mình là do tự nguyện, chủ động.