Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thực hành tiết kiệm
tiet kiem
(TBTCO) - Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2020 đã được ban hành tại Quyết định 2544/QĐ-TTg.
Tài chính
(TBTCO) - Công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được Bộ Tài chính triển khai thực hiện đồng bộ, đạt được nhiều kết quả tích cực. Năm 2017, Bộ Tài chính cho biết sẽ tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp để công tác này đạt hiệu quả thiết thực hơn.
ngân sách nhà nước
(TBTCO) - Hàng năm, đơn vị dự toán các cấp sẽ tự theo dõi, đánh giá và cho điểm kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên của đơn vị mình gửi đơn vị dự toán cấp trên trực tiếp để kiểm tra, thẩm định kết quả.
ngan sach
(TBTCO) - Bộ Tài chính đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình tổng thể thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) giai đoạn 2016- 2020, quy định rõ các chỉ tiêu tiết kiệm cụ thể trong một số lĩnh vực sử dụng ngân sách lớn.
Năm 2015 hầu hết các địa phương đều thu đạt và vượt dự toán
(TBTCVN) - Thu ngân sách vượt 9,4% dự toán, tiết kiệm chi được gần 38.000 tỷ đồng, vốn huy động có kỳ hạn ngày càng dài hơn với lãi suất thấp hơn…, là những kết quả tích cực của việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2015.
Hệ thống khai thuế điện tử đã được triển khai tại 63/63 tỉnh, thành phố
(TBTCVN) - Chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) trên các lĩnh vực là một trong những nhiệm vụ trọng tâm đã được Chính phủ quyết liệt thực hiện, bám sát yêu cầu của Quốc hội đề ra.
LTN
(TBTCO) - Hàng loạt dự án, nhà máy “đắp chiếu”, gây lãng phí hàng nghìn tỷ đồng, vậy các lãnh đạo, người có trách nhiệm ở các dự án này nay đang làm gì, đã luân chuyển đi đâu, có phải chịu trách nhiệm không?
TV48
(TBTCO) - Sáng 13/6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) khoá XIII sẽ khai mạc phiên họp thứ 49, dự kiến diễn ra trong 3 ngày.
tiết kiệm chống lãng phí
(TBTCO) - Theo Lãnh đạo UBND TP. Hà Nội, việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là trách nhiệm của các cấp, các ngành, cơ quan, tổ chức và cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ được giao và phải gắn với trách nhiệm của người đứng đầu.