Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thực hành tiết kiệm
Khai khoáng
(TBTCO) - Năm 2017, công tác kiểm tra, kiểm soát các hoạt động khoáng sản được tăng cường, đã phát hiện và xử lý hành chính 139 tổ chức vi phạm pháp luật về khoáng sản.
tiết kiệm kinh phí
(TBTCO) - Thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, theo Nghị định 130/2005/NĐ-CP và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP, các cơ quan nhà nước tại Thái Nguyên đã triển khai hiệu quả nhiều biện pháp thực hành tiết kiệm.
Thành ủy Hà Nội
(TBTCO) - Công an TP. Hà Nội đã thụ lý 60 vụ với 194 bị can; tòa án nhân dân 2 cấp đã thụ lý 45 vụ/167 bị cáo. Qua điều tra, xét xử, thiệt hại do tham nhũng gây ra là trên 165 tỷ đồng và 31.090m2 đất; đã thu hồi được trên 62 tỷ đồng và 13.715m2 đất.
Bệnh viện
(TBTCO) - Các cấp, các ngành tập trung, nỗ lực triển khai thực hiện kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính nhà nước. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; tinh gọn bộ máy; đơn giản hóa thủ tục, bảo đảm công khai, minh bạch, cải tiến quy trình, rút ngắn thời gian, giảm chi phí...
Đấu thầu thuốc tập trung
(TBTCO) - Năm 2017, các bộ, ngành, địa phương tích cực triển khai thực hiện mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung, bảo đảm tuân thủ tiêu chuẩn, định mức, chế độ và tiết kiệm, hiệu quả. Theo đó, có 27 bộ, ngành, 46 địa phương đã công bố danh mục tài sản thực hiện mua sắm tập trung.
TVT
(TBTCO) - Đến hết năm 2017, nợ công đảm bảo trong giới hạn cho phép, việc cơ cấu nợ, quản lý nợ đã có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, vẫn còn một số bất cập như việc quản lý, sử dụng vốn vay, thiếu gắn kết giữa quyết định đầu tư với cân đối trả nợ…
NHNN
(TBTCO) - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có Quyết định số 403/QĐ-NHNN ngày 15/3 ban hành Chương trình hành động của ngành Ngân hàng về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) năm 2018.
tổng cục hải quan
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan vừa ban hành Quyết định số 413/QĐ-TCHQ triển khai kế hoạch phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 đến các đơn vị thuộc và trực thuộc ngành Hải quan.
chi thuong xuyen
(TBTCO) - Việc đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên hàng năm dựa trên chỉ tiêu tiết kiệm tại Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Chính phủ hàng năm.