Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thực hành tiết kiệm
chi thuong xuyen
(TBTCO) - Việc đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên hàng năm dựa trên chỉ tiêu tiết kiệm tại Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Chính phủ hàng năm.
kho bạc
(TBTCVN) - Ông Đinh Văn Hợp, Giám đốc Kho bạc Nhà nước (KBNN) Ninh Bình cho biết, đã chủ động cắt giảm những khoản chi chưa cấp thiết, ưu tiên những khoản chi liên quan đến nhiệm vụ chuyên môn của ngành, nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Biên chế
(TBTCO) - Theo báo cáo về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong tổ chức bộ máy, quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động trong khu vực nhà nước của Chính phủ gửi tới Quốc hội khóa XIV, nhiều bộ, ngành, địa phương thực hiện tốt việc tinh giản biên chế.
Đất đai
(TBTCO) - Năm 2016, ngành Tài nguyên và Môi trường cả nước đã tiến hành 1.816 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 6.411 tổ chức, cá nhân, đã xử phạt vi phạm hành chính 60,8 tỷ đồng, kiến nghị nộp NSNN 58,7 tỷ đồng, thu hồi 5.348 ha đất...
tiet kiem chi
(TBTCO) - Sở Tài chính Hưng Yên vừa đưa ra tiêu chí đánh giá thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) cho các đơn vị sự nghiệp công trên địa bàn.
nha
(TBTCVN) - Chính phủ vừa có Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) trong đầu tư xây dựng, quản lý, sử dụng trụ sở việc làm, nhà ở công vụ và công trình phúc lợi công cộng năm 2016 gửi tới đại biểu Quốc hội.
tai san
(TBTCVN) - Năm 2016, các bộ, ngành, địa phương đã thực hiện nghiêm túc việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK,CLP) trong mua sắm, sử dụng phương tiện đi lại, thiết bị làm việc công.
KBNN Bac Ninh
(TBTCO) - Bằng những hành động thiết thực, cụ thể của mỗi cán bộ công chức, KBNN Bắc Ninh đã thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK,CLP) hiệu quả.
Vă bản pháp luật
(TBTCO) - Báo cáo kết quả THTK, CLP năm 2016 của Chính phủ đánh giá, công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán việc chấp hành pháp luật, ban hành và thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ được tăng cường trên các lĩnh vực, qua đó đã kịp thời phát hiện chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.