Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thực hiện
chỉ thị 37 của ban bí thư
(TBTCO) - Bộ Tài chính đã rất cởi mở, minh bạch thông tin. Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí ngành Tài chính làm rất tốt công tác thông tin tuyên truyền về ngành.
thuế cà mau
(TBTCO) - Cục Thuế Cà Mau vừa tổ chức hội nghị tuyên dương 351 tổ chức, cá nhân thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2018.
Hòa Bình
(TBTCO) - UBND tỉnh Hòa Bình vừa ban hành chỉ thị yêu cầu chủ đầu tư (CĐT) phải tổ chức triển khai thực hiện quản lý hợp đồng xây dựng theo đúng nội dung hợp đồng đã được ký kết và các quy định của pháp luật.
bắc ninh
(TBTCO) - Nhờ thực hiện quyết liệt các biện pháp cưỡng chế tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp (DN) để thu hồi tiền nợ đọng thuế, lũy kế đến 30/9/2019, Cục Thuế Bắc Ninh đã thu được hơn 300 tỷ đồng tiền nợ đọng thuế, đạt 62,5% so với chỉ tiêu thu nợ đọng thuế Tổng cục Thuế giao.
cục thuế bắc ninh
(TBTCO) - Ngày 30/9/2019, Bộ Tài chính đã tổ chức công bố Quyết định số 1674/QĐ-BTC về việc hợp nhất chi cục thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh, theo đó, Cục Thuế Bắc Ninh thực hiện hợp nhất 5 chi cục thuế thành 2 chi cục thuế khu vực, giảm 3 chi cục thuế.
Kiểm tra chuyên ngành
(TBTCO) -Tổng cục Hải quan cho biết, tính đến cuối tháng 9/2019, Việt Nam đã kết nối Cơ chế một cửa ASEAN (ASW) giải quyết thủ tục hàng hóa xuất nhập khẩu với 6 quốc gia trong khu vực.
Thứ trưởng vũ thị mai
(TBTCO) - Phát biểu tại hội nghị trực tuyến phổ biến kế hoạch hành động triển khai nhiệm vụ phát triển Chính phủ điện tử, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai nhấn mạnh, các đơn vị trong ngành Tài chính phải coi phát triển tài chính điện tử hướng tới tài chính số là nhiệm vụ then chốt.
Bộ Tài chính đạt giải Ba cuộc thi Tìm hiểu 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
(TBTCO) - Ngày 25/8/2019, tại Hội trường Học viện Ngân hàng, Bộ Tài chính cùng các đơn vị trong Khối thi đua các bộ, ngành tổng hợp tham dự cuộc thi Tìm hiểu 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
50 năm thực hiện Di chúc của Bác
(TBTCO) - Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định, sau 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn Đảng, toàn dân càng cần đoàn kết một lòng, kiên định đi theo con đường Cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn.