Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thực hiện nhiệm vụ năm 2015
Họp chính phủ
(TBTCO) - Các bộ, ngành, địa phương phải bắt tay ngay vào công việc, khẩn trương, quyết liệt thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ được đề ra theo đúng chức năng từ ngày đầu, tháng đầu của Xuân mới; tăng cường độ sản xuất, làm bù cho những ngày nghỉ Tết.