Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thực phẩm chức năng bị thu giữ
thuc pham gia
(TBTCO) - Trong 12 tấn thực phẩm chức năng bị thu giữ, đã xác định được 4/13 sản phẩm là giả, 9 sản phẩm còn lại đang tiến hành xác minh.