Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Thuế bảo vệ môi trường
Giảm thuế hỗ trợ ngành hàng không đến hết năm 2021
(TBTCO) - Để tháo gỡ khó khăn cho ngành hàng không trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, ngày 10/12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nhất trí với đề nghị của Chính phủ về việc kéo dài thời gian giảm 30% mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay đến hết năm 2021.
TT
(TBTCO) - Để tháo gỡ khó khăn cho ngành hàng không trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã nhất trí với đề nghị của Chính phủ về việc kéo dài thời gian giảm 30% mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay đến hết năm 2021.
Bộ Tài chính đề xuất giảm 30% thuế bảo vệ môi trường nhiên liệu bay hết năm 2021
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa có tờ trình Chính phủ đề xuất kéo dài thời gian thực hiện giảm 30% thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay theo Nghị quyết số 979 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đến hết ngày 31/12/2021.
Việc giảm thuế đối với nhiên liệu bay góp phần giúp doanh nghiệp hàng không
(TBTCVN) - Nhằm tiếp tục góp phần tháo gỡ khó khăn cho ngành vận tải hàng không, Bộ Tài chính vừa có tờ trình Chính phủ đề xuất kéo dài thời gian thực hiện giảm 30% thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay, theo Nghị quyết số 979/2020/UBTVQH14, đến hết 31/12/2021.
hàng không
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa có tờ trình Chính phủ đề xuất kéo dài thời gian thực hiện giảm 30% thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay theo Nghị quyết số 979/2020/UBTVQH14 đến hết 31/12/2021, kéo dài thêm 1 năm so với quy định hiện hành.
MH
(TBTCO) - Góp ý về dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi), đại biểu Quốc hội đề xuất thu thuế bảo vệ môi trường với nguyên liệu đầu vào theo hàm lượng chất gây ô nhiễm.
nhiên liệu bay
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, cục thuế/cục hải quan các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị đảm bảo hệ thống để hỗ trợ người nộp thuế kê khai thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay.
TT
(TBTCO) - Theo Nghị quyết vừa được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) thông qua chiều 14/7, mức thuế bảo vệ môi trường (BVMT) với nhiên liệu bay sẽ giảm từ mức 3.000 đồng/lít hiện nay xuống 2.100 đồng/lít, áp dụng từ ngày 1/8 đến 31/12/2020.
TVQH
(TBTCO) - Trong 2 ngày 13 và 14/7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) sẽ tiến hành phiên họp thứ 46. Theo dự kiến chương trình mới, UBTVQH sẽ xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay.