Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thuế chồng thuế
vũ đình ánh
(TBTCO) - Đó là khẳng định của chuyên gia kinh tế, TS. Vũ Đình Ánh khi bàn về dự án Luật Thuế tài sản. Theo ông, Luật Thuế tài sản đã có trong lộ trình tổng thể cải cách hệ thống thuế đến năm 2020, đã được cân đối với các sắc thuế khác, nên việc thuế chồng thuế là không xảy ra.