Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thuế đặc biệt
gao
(TBTCO) - Hàng hoá nhập khẩu từ Campuchia được áp dụng mức thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt 0% phải đáp ứng các điều kiện Có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu S (C/O form S) do cơ quan thẩm quyền của Campuchia cấp;Thông quan qua các cặp cửa khẩu nêu trong Bản Thoả thuận giữa Việt Nam và Campuchia