Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thuế đồng nai
Doanh nghiệp kê khai thuế tại Cục Thuế Đồng Nai.
(TBTCVN) - Nhờ chủ động trong quản lý và khai thác nguồn thu trên địa bàn nên chỉ sau 11 tháng năm nay, công tác thu ngân sách nhà nước của Cục Thuế Đồng Nai đã hoàn thành vượt mức dự toán năm. Đơn vị đang nỗ lực trong tháng cuối cùng, dự kiến số thu cả năm có thể vượt 13% dự toán năm 2020.
thue dong nai
(TBTCO) - Theo Cục Thuế Đồng Nai, qua công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn 11 tháng năm nay, nhiều vi phạm về thuế đã bị phát hiện và đơn vị đã ra quyết định phạt, truy thu về cho ngân sách nhà nước 569 tỷ đồng.
thue dong nai
(TBTCO) - Theo Cục Thuế Đồng Nai, 11 tháng năm nay, đơn vị thu ngân sách nhà nước được 37.501 tỷ đồng, vượt 5% dự toán pháp lệnh và tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái.
thue dong nai
(TBTCO) - Cục Thuế Đồng Nai tiến hành thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch một loạt các doanh nghiệp trên địa bàn, phát hiện nhiều vi phạm; đã ra quyết định xử phạt và truy thu thuế với số tiền 514 tỷ đồng; đồng thời làm lợi cho ngân sách nhà nước trên 2 nghìn tỷ đồng.
thue dong nai
(TBTCO) - Theo Cục Thuế Đồng Nai, lũy kế 10 tháng đầu năm nay, tổng thu ngân sách nhà nước do đơn vị thực hiện trên toàn địa bàn đạt 34.949 tỷ đồng, hoàn thành 98% dự toán pháp lệnh và tăng 9% vo với cùng kỳ năm 2019.
thue dong nai
(TBTCO) - Nợ khó thu chiếm hơn 37% tổng mức nợ thuế nội địa trên địa bàn Đồng Nai và cơ quan thuế địa phương đang triển khai thực hiện quyết liệt việc khoanh nợ thuế, xoá tiền chậm nộp, tiền phạt chậm nộp theo quy định nhằm đưa số nợ thuế về đúng với thực chất.
thue dong nai
(TBTCO) - Cục Thuế tỉnh Đồng Nai vừa công khai thông tin danh sách các doanh nghiệp nợ thuế chây ỳ trên địa bàn kỳ 9/2020. Theo danh sách này, có 50 doanh nghiệp trong nước và 14 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, trong đó “đội sổ” vẫn là LDG Group với tổng nợ 94,95 tỷ đồng.
thue dong nai
(TBTCO) - Lũy kế 8 tháng năm 2020, Cục Thuế Đồng Nai đã xem xét giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng được 1.786 lượt hồ sơ, với tổng số tiền thuế hoàn cho doanh nghiệp lên đến 9.039 tỷ đồng.
thue dong nai
(TBTCO) - Theo Cục Thuế Đồng Nai, 8 tháng đầu năm nay, đơn vị đã tiến hành thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch 1.261 doanh nghiệp, phát hiện nhiều vi phạm nên đã ra quyết định phạt và truy thu thuế với số tiền 316 tỷ đồng.