Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thuế gỗ rừng tự nhiên
rừng tự nhiên
(TBTCO) - Theo Bộ Tài chính, cùng với việc tạm dừng khai thác chính rừng tự nhiên, việc thu thuế tài nguyên cao đã ảnh hưởng đến thu nhập của chủ rừng, từ đó, chưa khuyến khích chủ rừng tích cực tham gia quản lý, bảo vệ và phát triển rừng tự nhiên.