Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Thuế Hà Tĩnh
(TBTCO) - Với các biện pháp quản lý thu nợ và giảm thiểu nợ đọng thuế, năm 2019 Cục Thuế Hà Tĩnh hạn chế thấp nhất nợ thuế mới phát sinh, đồng thời thu được 1.670 tỷ đồng tiền thuế nợ, tăng 3% so với cùng kỳ, làm giảm số tiền nợ thuế đến thời điểm 31/12/2019 còn 338 tỷ đồng.
Thuế
(TBTCO) - Năm 2019, Cục Thuế Hà Tĩnh đã thực hiện thanh tra, kiểm tra thuế tại 1.009 doanh nghiệp. Tổng số thuế, tiền phạt tăng thu qua thanh tra, kiểm tra 432,8 tỷ đồng; điều chỉnh giảm lỗ 129 tỷ đồng; giảm khấu trừ 6 tỷ đồng.
Thuế Hà Tĩnh
(TBTCO) - Năm 2019, Cục Thuế Hà Tĩnh đã “chốt sổ” với số thu đạt 7.250 tỷ đồng, bằng 125% dự toán Trung ương giao. Đây là kết quả thu cao nhất trong nhiều năm trở lại đây của đơn vị về tỷ lệ hoàn thành dự toán và tốc độ tăng so với cùng kỳ.
hà tĩnh công khai doanh nghiệp nợ thuế
(TBTCO) - Cục Thuế Hà Tĩnh vừa thực hiện công khai thông tin 81 doanh nghiệp (DN) nợ trên 105 tỷ đồng tiền thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh.
sắt vũ quang
(TBTCO) - Ông Nguyễn Văn Đức – Phó cục trưởng Cục Thuế Hà Tĩnh vừa ký thông báo công khai thông tin 83 doanh nghiệp trên địa bàn nợ hơn 95 tỷ đồng tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp tính đến ngày 27/8/2019, trên các phương tiện thông tin đại chúng.
cong chuc thue
(TBTCO) - Đại diện Cục Thuế Hà Tĩnh cho biết, trong 6 tháng đầu năm, đơn vị đã ban hành 19.893 lượt thông báo nợ với số tiền trên 545 tỷ đồng, đã thu nộp ngân sách 145 tỷ đồng; ban hành 3.911 quyết định cưỡng chế nợ thuế với số tiền 230 tỷ đồng, đã thu nộp ngân sách 51,8 tỷ đồng.
cuc thue ha tinh
(TBTCO) - Đại diện Cục Thuế Hà Tĩnh cho biết, đến nay đơn vị đã cơ bản hoàn thành đề án sắp xếp, sáp nhập các chi cục thuế (CCT) huyện, thị xã thành CCT khu vực. Theo đó, sau khi thực hiện hợp nhất, Cục Thuế Hà Tĩnh sẽ còn 7 CCT và 62 đội thuế.
thue ha tinh
(TBTCO) - Ông Nguyễn Văn Đức – Phó Cục trưởng Cục Thuế Hà Tĩnh vừa ký thông báo công khai danh sách 129 doanh nghiệp (DN) nợ trên 123,8 tỷ đồng tiền thuế tính đến ngày 27/5/2019 trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh.
thuế hà tĩnh
(TBTCO) - Báo cáo nhanh kết quả thu ngân sách của Cục Thuế Hà Tĩnh cho thấy, lũy kế 4 tháng đầu năm 2019, tổng thu nội địa do đơn vị này thực hiện đạt trên 1.837 tỷ đồng, bằng 34% dự toán, tăng trưởng 23% so với cùng kỳ năm 2018 thực hiện.