Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Thuế Hải Phòng
hải phòng
(TBTCO) - Đại diện Cục Thuế Hải Phòng cho biết, 9 tháng đầu năm, đơn vị thu đạt 17.005 tỷ đồng, bằng 74,7% dự toán pháp lệnh, bằng 68,8% dự toán thành phố giao, tăng 19,4% (so với cùng kỳ 2017).
cục thuế hải phòng
(TBTCO) - Ông Nguyễn Huy Nhặn - Phó cục trưởng Cục Thuế Hải Phòng cho biết, đơn vị và Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng vừa tổ chức buổi đối thoại trực tuyến lần thứ 14 với các tổ chức, doanh nghiệp (DN), người nộp thuế (NNT) về chính sách thuế trên địa bàn.
thuế hải phòng
(TBTCO) - Ông Hà Văn Trường – Phó cục trưởng phụ trách Cục Thuế Hải Phòng cho biết, 8 tháng đầu năm, đơn vị thu ngân sách đạt 14.925 tỷ đồng, đạt 65,5% dự toán pháp lệnh, tăng 16,8% so với cùng kỳ thực hiện.
thuế tuy hòa
(TBTCO) - Đại diện Cục Thuế Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa tiến hành công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng của thành phố Hải Phòng danh sách 93 doanh nghiệp (DN) nợ trên 21 tỷ đồng tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp tính đến tháng 7/2018.
thuế hải phòng
(TBTCO) - Ông Đào Đình Cường, Chi cục trưởng Chi cục Thuế quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) cho biết, tính đến tháng 7/2018, đơn vị thu ngân sách đạt 419 tỷ đồng, bằng 54% dự toán, tăng 25% so với cùng kỳ thực hiện.
cục thuế hải phòng
(TBTCO) - Đại diện Cục Thuế Hải Phòng cho biết, nhờ tích cực triển khai các biện pháp thu hồi nợ, 6 tháng đầu năm, đơn vị thu được 516 tỷ đồng tiền nợ thuế.
thuế hải phòng
(TBTCO) - Đại diện Cục Thuế Hải Phòng cho biết, tính đến 30/6/2018, đơn vị thực hiện thanh tra, kiểm tra tại 830 doanh nghiệp. Thông qua công tác thanh, kiểm tra, đơn vị kiến nghị tăng thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên 186,5 tỷ đồng, giảm lỗ 115,3 tỷ đồng.
cục thuế hải phòng
(TBTCO) - 6 tháng đầu năm, Cục Thuế Hải Phòng thu ngân sách đạt 11.375 tỷ đồng, bằng 50% dự toán pháp lệnh, tăng 17,2% so với cùng kỳ thực hiện. Trừ tiền sử dụng đất, đơn vị thu đạt 9.440 tỷ đồng.
thuế hải phòng
(TBTCO) - Đại diện Cục Thuế Hải Phòng cho biết, tính đến hết tháng 5/2018, tổng thu ngân sách trên địa bàn thành phố đạt 9.400 tỷ đồng, bằng 41,5% dự toán pháp lệnh, tăng 18% (so với cùng kỳ thực hiện).