Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Thuế Hải Phòng
hải phòng 1
(TBTCO) - Cục Thuế Hải Phòng xác định công tác cải cách hành chính thuế có vai trò quan trọng trong công tác thu ngân sách. Vì vậy, đơn vị luôn đẩy mạnh cải cách theo hướng lấy sự hài lòng của người nộp thuế làm nhiệm vụ trọng tâm, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, tạo nguồn thu cho ngân sách.
hải phòng
(TBTCO) - Báo cáo kết quả thu ngân sách của Cục Thuế Hải Phòng cho thấy, năm 2018, tổng thu nội địa cục thuế thực hiện đạt 24.768 tỷ đồng, bằng 108,7% dự toán Bộ Tài chính giao, bằng 100,2% dự toán HĐND thành phố giao.
hải phòng công khai nợ thuế
(TBTCO) - Cục Thuế Hải Phòng vừa tiếp tục công khai 111 doanh nghiệp (DN) nợ trên 13 tỷ đồng tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp tính đến ngày 30/11/2018, trên trang thông tin điện tử cơ quan thuế và Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng.
thuế hải phòng
(TBTCO) - Ông Hà Văn Trường – Phó Cục trưởng phụ trách Cục Thuế Hải Phòng cho biết, tính đến 30/11/2018, đơn vị đã thu được 913 tỷ đồng tiền nợ thuế. Trong đó, thu bằng biện pháp quản lý, đôn đốc được 701 tỷ đồng; thu bằng biện pháp cưỡng chế được 212 tỷ đồng.
hải phòng
(TBTCO) - Đại diện Cục Thuế Hải Phòng cho biết, 9 tháng đầu năm, đơn vị thu đạt 17.005 tỷ đồng, bằng 74,7% dự toán pháp lệnh, bằng 68,8% dự toán thành phố giao, tăng 19,4% (so với cùng kỳ 2017).
cục thuế hải phòng
(TBTCO) - Ông Nguyễn Huy Nhặn - Phó cục trưởng Cục Thuế Hải Phòng cho biết, đơn vị và Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng vừa tổ chức buổi đối thoại trực tuyến lần thứ 14 với các tổ chức, doanh nghiệp (DN), người nộp thuế (NNT) về chính sách thuế trên địa bàn.
thuế hải phòng
(TBTCO) - Ông Hà Văn Trường – Phó cục trưởng phụ trách Cục Thuế Hải Phòng cho biết, 8 tháng đầu năm, đơn vị thu ngân sách đạt 14.925 tỷ đồng, đạt 65,5% dự toán pháp lệnh, tăng 16,8% so với cùng kỳ thực hiện.
thuế tuy hòa
(TBTCO) - Đại diện Cục Thuế Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa tiến hành công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng của thành phố Hải Phòng danh sách 93 doanh nghiệp (DN) nợ trên 21 tỷ đồng tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp tính đến tháng 7/2018.
thuế hải phòng
(TBTCO) - Ông Đào Đình Cường, Chi cục trưởng Chi cục Thuế quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) cho biết, tính đến tháng 7/2018, đơn vị thu ngân sách đạt 419 tỷ đồng, bằng 54% dự toán, tăng 25% so với cùng kỳ thực hiện.