Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Thuế Hàm Yên
(TBTCO) - Tổng số thu ngân sách trên địa bàn huyện Hàm Yên, Tuyên Quang tính đến hết tháng 9/2013,đạt hơn 54 tỷ đồng, bằng 107,4% dự toán UBND tỉnh giao, về đích trước thời hạn 3 tháng.