Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thuế hòa bình
Cục Thuế Hòa Bình
(TBTCO) - Ông Vũ Hồng Long - Vụ trưởng Vụ Dự toán thu thuế (Tổng cục Thuế), vừa được Tổng cục Thuế điều động và bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Thuế Hòa Bình, từ ngày 15/2/2020.
Cục Thuế Hòa Bình
(TBTCO) - Năm 2019, Cục Thuế Hòa Bình thực hiện 52 cuộc thanh tra thuế và 342 cuộc kiểm tra, thu về cho ngân sách nhà nước (NSNN) hơn 35 tỷ đồng.
thuế hòa Bình
(TBTCO) - Tính đến giữa tháng 11/2019, số thu nội địa trên địa bàn tỉnh Hòa Bình mới đạt 84% dự toán, nhưng với sự nỗ lực triển khai mạnh mẽ và đồng bộ các biện pháp quản lý thuế trong 45 ngày còn lại của năm 2019, cơ quan thuế tỉnh Hòa Bình đã thực hiện đạt 3.397,6 tỷ đồng, vượt 14% dự toán cả năm.
hoa binh
(TBTCO) - Số thu ngân sách do cơ quan thuế tỉnh Hòa Bình ước thực hiện là 3.750 tỷ đồng, đạt 126% dự toán pháp lệnh, đạt 102% chỉ tiêu HĐND tỉnh giao, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2018.
hoa binh
(TBTCO) - Cục Thuế tỉnh Hòa Bình vừa công khai danh sách 40 doanh nghiệp không nộp thuế đúng hạn theo thông báo của cơ quan thuế.
cục thuế tỉnh hòa bình
(TBTCO) - Tính đến ngày 15/11, tổng thu nội địa trên địa bàn tỉnh Hòa Bình là 2.485 tỷ đồng. Từ nay đến cuối năm, Cục Thuế tỉnh Hòa Bình phấn đấu thu đạt 2.973 tỷ đồng, theo dự toán được giao.
hòa bình thu nội địa
(TBTCO) - Theo ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Cục trưởng phụ trách Cục thuế Hòa Bình, tính đến ngày 30/4, số thu ngân sách do cơ quan thuế trên địa bàn tỉnh Hòa Bình thực hiện ước đạt 928,3 tỷ đồng, đạt 31% dự toán.
nợ tiền thuế
(TBTCO) - Cục Thuế Hòa Bình vừa công khai danh sách các doanh nghiệp nợ tiền thuế, tiền phạt còn nợ tính đến 31/1/2019 với tổng số tiền lên tới 21,2 tỷ đồng.
hòa bình, nợ thuế
(TBTCO) - Cục Thuế tỉnh Hòa Bình vừa công khai rộng rãi trên các phương tiện truyền thông 45 doanh nghiệp (DN) nợ thuế lớn đến tháng 10/2018.