Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thuế khoán
thue
(TBTCVN) - Theo thống kê, cả nước có tới 5 triệu hộ kinh doanh (HKD) nộp thuế theo hình thức khoán, nhưng số thu khu vực này chỉ chiếm khoảng 2% tổng thu nội địa.
cục thuế quảng ngãi
(TBTCO) - Sau hơn 7 tháng thực hiện thí điểm ủy nhiệm thu thuế (UNTT) khoán của hộ cá nhân kinh doanh, Bưu điện Quảng Ngãi đã thu được 13,1 tỷ đồng, đạt 22% tổng số giao thu. Đại diện Cục Thuế Quảng Ngãi cho rằng, kết quả trên là khá thấp, chưa đáp ứng được mục tiêu đề ra.
chi cục thuế đống đa
(TBTCO) - Để đảm bảo nguyên tắc đã kinh doanh là phải nộp thuế, đồng thời thu đúng, thu đủ các nguồn thu vào ngân sách nhà nước, Cục Thuế Hà Nội đã tiến hành lập bộ thuế khoán cho năm 2019 đối với các hộ kinh doanh nộp thuế khoán, đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng.
ninh thuận
(TBTCO) - Ông Đoàn Hạnh Phúc – Phó Cục trưởng Cục Thuế Ninh Thuận cho biết, sau hơn 3 tháng triển khai đề án ủy nhiệm thu thuế hộ cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán qua hệ thống bưu điện, kết quả số thuế đã thu nộp ngân sách gần 14 tỷ đồng, bằng 70% số thuế phải thu.
luật quản lý thuế sửa đổi
(TBTCO) - Góp ý dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi), UBND tỉnh Khánh Hòa đề xuất cần thay đổi cách tính thuế đối với hộ cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán. Vì vậy, nên chăng quy định “Cơ quan thuế xác định số thuế phải nộp theo phương pháp khoán thuế”.
nợ thuế
(TBTCO) - Thông tin từ Cục Thuế Ninh Bình, 7 tháng đầu năm 2018, toàn cơ quan thuế Ninh Bình đã thu nợ được 114 tỷ đồng tiền nợ thuế, chiếm 43% trên tổng số nợ.
cục thuế thái nguyên
(TBTCO) - Đại diện Cục Thuế Thái Nguyên cho biết, từ tháng 7/2018, đơn vị thực hiện ủy nhiệm thu thuế (UNTT) đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán qua hệ thống Bưu điện tỉnh Thái Nguyên.
tiền bù trừ
(TBTCO) - Pháp luật về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước hiện hành không có quy định về việc bù trừ tiền thuê đất đã nộp nhưng được miễn vào các khoản tiền phải nộp khác.
cục thuế quảng nam
(TBTCO) - Cục Thuế tỉnh Quảng Nam vừa ký hợp tác với Bưu điện tỉnh Quảng Nam, để thực hiện thu thuế khoán đối với cá nhân nộp thuế khoán trên địa bàn.