Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thuê mặt nước
thuê đất, thuê mặt nước
(TBTCO) - UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa ban hành quy định tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất, thuê đất xây dựng công trình ngầm, thuê đất có mặt nước, thuê mặt nước trên địa bàn, áp dụng cho năm 2020.
chi cục thuế long biên
(TBTCO) - Người thuê đất, thuê mặt nước thực hiện nộp hồ sơ tiền thuê đất, thuê mặt nước tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp, hoặc nộp đến cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa liên thông. Đây là nội dung dự thảo nghị định hướng dẫn Luật Quản lý thuế sửa đổi đang được Bộ Tài chính xây dựng.
tiền bù trừ
(TBTCO) - Pháp luật về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước hiện hành không có quy định về việc bù trừ tiền thuê đất đã nộp nhưng được miễn vào các khoản tiền phải nộp khác.
tiền thuê đất
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 333/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư 77/2014/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định 46/2014/NĐ-CP về quy định thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.
chậm đưa đất vào sử dụng
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa trình lên Chính phủ dự thảo nghị định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong khu kinh tế, khu công nghệ cao; trong đó có việc phải nộp tiền cho cả thời gian chậm đưa đất vào sử dụng.
Chính sách tài chính mới có hiệu lực từ đầu tháng 8/2014
(TBTCO) - Hướng dẫn thu tiền sử dụng đất; thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; quy định mới về thuế TNDN; Biểu thuế GTGT hàng NK; cơ cấu vốn trong DNNN; chế độ cung cấp thông tin dự án vay vốn được cấp bảo lãnh của Chính phủ… là những chính sách tài chính mới có hiệu lực từ đầu tháng 8/2014.
lượng trở lên sẽ được xét miễn tiền thuê đất
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 77/2014/TT- BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.
Cục QLCS
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa tổ chức hội nghị tập huấn triển khai các chính sách mới về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước. Theo đánh giá của cơ quan quản lý nhà nước, các chính sách mới sẽ có tác động tích cực đối với lĩnh vực này.
nha
(TBTCO) - Đó là chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Hữu Chí tại hội nghị lấy ý kiến hoàn thiện dự thảo Nghị định thu tiền thuê đất, thuê mặt nước và Nghị định thu tiền sử dụng đất, do Cục Quản lý công sản, Bộ Tài chính tổ chức, sáng 19/2.