Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thuế nhập khẩu trang thiết bị y tế
thiết bị y tế
(TBTCO) - Vừa qua, có doanh nghiệp gửi kiến nghị đến Bộ Tài chính, đề nghị cần có hàng rào bảo vệ các sản phẩm là trang thiết bị y tế đã sản xuất được trong nước. Theo Bộ Tài chính, vì đã cam kết với quốc tế, Việt Nam không thể đơn phương tăng thuế nhập khẩu (NK) đối với mặt hàng này.