Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Thuế Phú Thọ
cục thuế phú thọ.jpg
(TBTCO) - Thực hiện Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc hội về khoanh nợ, xóa nợ thuế, theo đó Cục Thuế Phú Thọ đã xử lý khoanh nợ cho 1.894 người nộp thuế, số tiền thuế nợ được khoanh là 118,9 tỷ đồng; xử lý xóa nợ đối với 2.432 người nộp thuế, số tiền đề nghị xóa là 50,6 tỷ đồng.
tập-huấn-sử-dụng-văn-bản-điện-tử.jpg
(TBTCO) - Thông tin từ Cục Thuế Phú Thọ cho biết, kể từ ngày 1/7/2020, Cục Thuế Phú Thọ và chi cục thuế các huyện, thành, thị, khu vực chính thức triển khai trao đổi thông tin, văn bản điện tử với người nộp thuế (NNT).
cục-thuế-phú-thọ
(TBTCO) - Để xác định mức độ ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và Nghị định số 100/2019/NĐ-CP đến các nguồn thu trên địa bàn, Cục Thuế Phú Thọ đã điều tra, khảo sát, bước đầu cơ quan thuế xác định số thu NSNN năm 2020 trên địa bàn ước sụt giảm khoảng 870 tỷ đồng.
ss
(TBTCO) - Cục Thuế tỉnh Phú Thọ xếp thứ nhất về mức độ chính quyền điện tử trong tổng số 272 sở, ban, ngành, các huyện, thị, thành phố, xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh được xếp hạng năm 2019.
cục thuế phú thọ
(TBTCO) - Nhờ thực hiện quyết liệt các biện pháp cưỡng chế thu hồi nợ đọng thuế, đến nay, Cục Thuế Phú Thọ đã kéo giảm số nợ thuế có khả năng thu xuống còn 200 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ 3,1% so với dự toán pháp lệnh. Đơn vị đã thu được 55 tỷ đồng nợ đọng thuế năm 2018 chuyển sang.
cục thuế phú thọ
(TBTCO) - Báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra thuế của Cục Thuế Phú Thọ cho thấy, đến hết tháng 10/2019, đơn vị đã hoàn thành 532 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 72% kế hoạch được giao. Số tiền truy thu, phạt trên 38,7 tỷ đồng; giảm lỗ hơn 180 tỷ đồng; giảm khấu trừ trên 4 tỷ đồng.
cc
(TBTCO) - Để đảm bảo việc thực hiện pháp luật về thuế được nghiêm minh, công bằng, công khai và minh bạch, góp phần tăng thu ngân sách nhà nước (NSNN), cơ quan thuế Phú Thọ đang tăng cường công tác quản lý đối với cá nhân kinh doanh với nhiều giải pháp thiết thực.
anh
(TBTCO) - Qua công tác quản lý thu ngân sách nhà nước của Cục Thuế tỉnh Phú Thọ cho thấy, trong 8 tháng đầu năm 2019, số thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) khởi sắc hơn so với cùng thời điểm này năm trước.
tổng cục thuế
(TBTCO) - Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính, trong đợt triển khai này sẽ thực hiện hợp nhất 106 chi cục thuế thuộc 16 cục thuế tỉnh, thành phố để thành lập 49 chi cục thuế khu vực, giảm 57 chi cục thuế. Đây là thông tin được Tổng cục Thuế công bố chiều 13/6.