Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi
thép
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa công bố dự thảo thông tư sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng sắt hoặc thép bán thành phẩm và sắt hoặc thép thành phẩm tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC.
xơ sợi staple
(TBTCO) - Theo dự thảo thông tư được Bộ Tài chính công bố ngày 16/6, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với các mặt hàng xơ sợi staple thuộc các nhóm 55.01, 55.02, 55.03, 55.04, 55.06 và 55.07 dự kiến sẽ được điều chỉnh tăng đồng loạt từ 0% lên mức 2%.
hàng gia công cơ khí
(TBTCO) - Bộ Tài chính mới ban hành Thông tư 139/2014/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 84.58 và 84.59 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính.
nguyên liệu sản xuất ống khoan dầu khí
(TBTCO) - Mặt hàng ống thép trơn, không có ren, hàn theo chiều dọc; đầu nối bằng thép đúc hợp kim có đường kính 20 inch đến 36 inch có mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi là 5%.
(TBTCO) - Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ký ban hành Thông tư sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2707, 2902 và 3902 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.