Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thuế suất ưu đãi
nhom
(TBTCVN) - Thị trường nhôm Việt Nam trong những năm gần đây đã phải đối mặt với nhiều thách thức từ chiến tranh thương mại, chủ nghĩa bảo hộ và chính sách chống bán phá giá.
Áp dụng thuế suất thuế TNDN 10%
(TBTCVN) - Kể từ ngày 15/12/2016, các dự án đầu tư mới trong hoạt động bảo vệ môi trường sẽ được hưởng nhiều ưu đãi về thuế theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số 212/2015/TT-BTC hướng dẫn chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với hoạt động bảo vệ môi trường,
xăng dầu nhập khẩu
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan vừa ban hành văn bản số 1992/TCHQ-TXNK, yêu cầu hải quan các địa phương kiểm tra nhập khẩu xăng dầu theo C/O form D, E, AK, nhằm ngăn ngừa tình trạng lợi dụng để được hưởng mức thuế suất ưu đãi.
phân bón nhập khẩu từ trung quốc
(TBTCO) - Mặt hàng phân bón Urê nhập khẩu từ Trung Quốc sẽ áp dụng theo mức thuế suất MFN là 6%, các mặt hàng phân bón khác áp dụng mức 0% nếu đáp ứng đủ các điều kiện để được hưởng thuế suất ưu đãi...
(TBTCO) - Hàng hóa nhập khẩu để được áp dụng thuế suất VCFTA phải thỏa mãn các quy định về xuất xứ hàng hóa Việt Nam - Chi Lê, có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Việt Nam - Chi Lê theo quy định của Bộ Công Thương.