Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thuế thu nhập DN
doi thoai
(TBTCO) - Sáng 30/8, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh tổ chức đối thoại với doanh nghiệp (DN) ngành lương thực thực phẩm, nông, lâm, thủy, hải sản.
Thông tư 96
(TBTCO) - Không áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp và không áp dụng thuế suất 20% (bao gồm cả doanh nghiệp thuộc diện áp dụng thuế suất 20% theo quy định tại Khoản 2 Điều 11 Thông tư số 78/2014/TT-BTC) đối với các khoản thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản.
Phung Quoc Hien
(TBTCO) - Nghị quyết về dự toán Ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2014 vừa được Quốc hội chính thức thông qua vào sáng nay (12/11) với 91,16% số đại biểu tán thành. Theo đó, sẽ tiếp tục thực hiện chính sách miễn thuế khoán, thuế TNDN theo Nghị quyết số 29 của Quốc hội.