Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thuế và cuộc sống
nop thue
(TBTCO) - Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, tính đến ngày 15/9/2014, cơ quan Thuế đã xử lý hoàn thuế GTGT cho 240 DN bị thiệt hại tại 4 tỉnh, thành phố, với tổng số tiền đã chi hoàn là 3.483,5 tỷ đồng.
san pham go
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Công văn số 12571/BTC-TCT về thuế giá trị gia tăng đối với sản phẩm gỗ.
thuế giảm
(TBTCO) - Số thuế thu nhập cá nhân tạm nộp và số thuế thu nhập cá nhân phải nộp được giảm 50% với phạm vi áp dụng.
khai thuế
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa có Công văn số 12404/BTC-TCT hướng dẫn những vướng mắc về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các dự án đầu tư của các doanh nghiệp, Ban Quản lý khu kinh tế.