Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thuế vãng lai
cung cấp xuất ăn
(TBTCO) - Công ty của bà Dương Hoa trụ sở chính tại Hà Nội, có hoạt động cung cấp suất ăn ca cho công nhân (bao gồm cung cấp thực phẩm và công nhân chế biến trực tiếp) cho một công ty tại tỉnh Nam Định.
hướng dẫn thuế
(TBTCO) - Công ty TNHH Xây dựng LIFE có trụ sở tại Hà Nội, không có chi nhánh hay văn phòng đại diện ở tỉnh khác. Công ty có thi công tại Khu công nghiệp Hải Phòng, được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%.
(TBTCO) - Cục Thuế Hải Dương cho biết, hiện đã thu được gần 5 tỷ đồng, thông qua việc thu thuế vãng lai từ các doanh nghiệp ngoại tỉnh tham gia vào Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đi qua tỉnh Hải Dương.