Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thuế xuất khẩu sắn lát
sắn lát
(TBTCO) - Việc điều chỉnh thuế xuất khẩu các mặt hàng sắn được thực hiện theo Thông tư 141/2015/TT-BTC ngày 4.9.2015 của Bộ Tài chính cho đến khi có văn bản mới của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
sắn lát
(TBTCO) - Trước mắt Bộ Tài chính kiến nghị Chính phủ cho phép tạm dừng việc thực hiện Thông tư 63/2015/TT-BTC để tháo gỡ khó khăn ngay cho doanh nghiệp và người nông dân trồng sắn đối với vụ mùa năm nay.
bộ tài chính
(TBTCO) - Giảm mạnh phí đăng ký đổi biển số ô tô ngoại tỉnh; Sửa đổi quy định về cập nhật kiến thức kiểm toán viên; Tăng thuế xuất khẩu sắn lát; Ưu tiên thủ tục hải quan hàng hóa XNK... là một số chính sách tài chính mới có hiệu lực thi hành trong tháng 6/2015.
sắn khô
(TBTCO) - Bộ Tài chính dự kiến tăng thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng sắn lát từ 0% lên 5% và mặt hàng ethanol từ 0% lên 3%.